Ocean Arm Chair

Product (mm) : L (590), W (580), H (960)
Packing (mm) : L (1030), W (590), H (225)
Cubic (mm) : 0,15
Gross Weight (kgs) : 11,
Net Weight (kgs) : 8,94

Ocean Arm Chair (2).JPG
Ocean LC 2.JPG

Ocean Lounge Chair

Product (mm) : L (690), W (735), H (790)
Packing (mm) : L (745), W (610), H (200)
Cubic (mm) : 0,09
Gross Weight (kgs) : 12,51
Net Weight (kgs) : 10,56

Ocean Bar Chair w Arms

Product (mm) : L (580), W (530), H (1180)
Packing (mm) : L (1220), W (570), H (225)
Cubic (mm) : 0,16
Gross Weight (kgs) : 12,66
Net Weight (kgs) : 10

Ocean Bar Chair w Arms.JPG
Ocean Sling Position Chair.JPG

Ocean Sling Position Chair

Product (mm) : L (615), W (690), H (1155)
Packing (mm) : L (970), W (640), H (260)
Cubic (mm) : 0,16
Gross Weight (kgs) : 11,32
Net Weight (kgs) : 8,88

Ocean Bar Seat

Product (mm) :
Packing (mm) :
Cubic (mm) :
Gross Weight (kgs) :
Net Weight (kgs) :

Ocean BS.JPG
Ocean DT round.jpg

Ocean Dining Table Round
H 710

Product (mm) : L (1370), W (1370), H (710)
Packing (mm) : L (1400), W (1400), H (175)
Cubic (mm) : 0,34
Gross Weight (kgs) : 32
Net Weight (kgs) : 29